Svea Ekonomi

Sajthotellet har slutit avtal med Svea Ekonomi avseende fakturahantering. Det innebär att betalning av nya fakturor ska ske till nytt konto (det framgår tydligt på fakturan). Precis som tidigare erbjuds såväl bankgiro som plusgiro. Kontohavare är Svea Ekonomi.

Fakturorna har fått ett nytt utseende. Detta beror på att Sajthotellet byter system för den interna administrationen till ett system som fungerar ihop med Svea Ekonomi.

Fördelar
Att följa upp betalningar har tagit mycket tid. De rutiner som funnits för hantering av de betalningar där summan varit felaktig har inte heller fungerat så bra som vi önskat. Om någon betalat för mycket eller råkat betala samma faktura två gånger har det tagit orimligt lång tid att betala tillbaka pengarna. På Sajthotellet är vi nämligen experter på att driva webbhotell – inte att hantera betalningar; det området behärskar istället Svea Ekonomi till fullo.

Som kund kommer du att märka en kvalitetshöjning för hanteringen av ekonomiärenden. Även supportärenden kommer att hanteras lite snabbare framöver då all energi kan läggas på kärnverksamheten.

Om något skulle vara oklart runt betalningen av en faktura går det givetvis bra att ringa på 0771-319 319.

Andra bloggar om:
, , , .