När det går fel

Ibland blir det fel. Det viktiga, förutom att korrigera och åtgärda felet så fort som möjligt, är att lära sig. Vi vill vara öppna och ärliga med vad som hänt. Det är trots allt bara genom att lära sig av felen som man kan bli bättre. Varje fel som upptäcks och åtgärdas är ett litet steg på vägen mot att bli ett ännu bättre webbhotell.

När det går fel

Under morgonen blev det lite knasigt och framförallt e-posten hade driftstörningar. Kortfattat beror det på att virtualiseringssystemet upptäckte problem med en server och påbörjade automatisk avhjälpning. Det är ett system som fungerar utmärkt i vanliga fall och åtgärdar eventuella problem på ett så bra sätt att det oftast inte märks att något gick snett. Tekniker arbetar på att hitta felorsaken för att kunna förebygga så att problemet inte händer igen.

En av de förbyggande åtgärderna innebär att vissa system startas om. Det leder till att det kan förekomma driftstörningar under eftermiddagen innan allt är helt normalt igen.

Det är snart tio år sedan Sajthotellet beslutade om full öppenhet med driftstörningar. Kutym i branschen var att informera på hemsidan under pågående störningar för att sedan ta bort informationen. Många ville visa upp en perfekt fasad och inte prata om driftstörningar. På Sajthotellet ville vi istället bevisa hur bra det fungerade och hur sällan det var problem. Så föddes driftinformation.se.

Året var 2006 och vi listade såväl planerade arbeten som akuta störningar. Existerande som blivande kunder gavs redan då möjlighet att ta del av vår historik. Vi vill vara öppna och ärliga även med våra eventuella fel och brister.